Saturday, 15/08/2020 - 18:25|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH-THCS Nguyễn Du

BC Tuyên truyền PL Quý I/2013

Thực hiện kế hoạch số 132/KH-PGDĐT ngày 04/03/2013 về triển khai kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật quí I năm 2013 trên địa bàn thành phố Kon Tum. Trường trung học cơ sở Nguyễn Du đã tiến hành tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục một số văn bản pháp luật quí I/2013 cho toàn thể ...

PHÒNG GD-ĐT TP KON TUM                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

         

                 Số:      /BC-ND                              Nguyễn Trãi, ngày     tháng     năm 2013

 

 

BÁO CÁO

V/v tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật quí I/2014

 

 
 

 

 

 

Thực hiện kế hoạch số 132/KH-PGDĐT ngày 04/03/2013 về  triển khai kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật quí I năm 2013 trên địa bàn thành phố Kon Tum.

 

Trường trung học cơ sở Nguyễn Du đã tiến hành tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục một số văn bản pháp luật quí I/2013 cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên như sau:

1. Số lượng và thành phần tham gia:

- Số lượng: 32 người.

- Thành phần: Cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên của nhà trường.

2. Thời gian tổ chức tuyên truyền: được lồng ghép vào tiết chào cờ - hội ý đầu tuần, vào phiên họp hội đồng giáo viên, vào buổi sinh hoạt chuyên môn trong tháng 03/2012. Cá nhân tự tìm hiểu, nghiên cứu tại nhà qua các phương tiện thông tin đại chúng.

3. Hình thức tuyên truyền:

- Phổ biến các văn bản luật trong các cuộc họp, trò chuyện trao đổi, hướng dẫn cán bộ, giáo viên, nhân viên tìm đọc, nghiên cứu trên mạng Internet, qua băng đĩa. Qua truyền hình, đài phát thanh, sách báo…

4. Nội dung tuyên truyền:

Những nội dung cơ bản của:

- Luật xử lý vi phạm hành chính; Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ công cụ hỗ trợ.

- Quyết định số 54/2012/QĐ- TTg ngày 04/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách vay vốn phát triển sản xuất đối với đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn, giai đoạn 2012- 2015.

- Nghị định 71/NĐ/2012/NĐ-CP ngày 19/9/2012 của chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định 34/2010/NĐ-CP ngày 02/4/2010 của chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

- Kết quả thực hiện: 100% CB-GV-NV thực hiện nghiên cứu, học tập nghiêm túc, đầy đủ các văn bản trên. Với tinh thần tự giác, tự tìm hiểu, tự nghiên cứu là chính.

* Đánh giá chung:

    Qua các hình thức quán triệt, nghiên cứu, học tập, CB-GV-NV  đã nhận thức được  những nội dung cơ bản nhất của các văn bản pháp luật trên, để thực hiện và tích cực tham gia tuyên truyền vận động gia đình, dòng họ, thôn xóm chấp hành và tích cực tham gia bảo vệ, thực thi pháp luật. để thực sự chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước đi vào cuộc sống.

 

Nơi nhận:                                                                       HIỆU TRƯỞNG

- PGD-ĐT (b/c)

- Lưu vp . 

 

 

 

 

                                                                                              Lê Bá Bộ                                                               

Tác giả: [Kontum]
Nguồn: nguyendu.kontumcity.edu.vn
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 6
Tháng 08 : 97
Năm 2020 : 6.367