Saturday, 15/08/2020 - 17:16|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH-THCS Nguyễn Du

THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 5/2020 BẬC TH

TRƯỜNG TH - THCS NGUYỄN DU                     
THỜI KHÓA BIỂU, NĂM HỌC 2019-2020LỚP 1                   
                           Áp dụng từ ngày: 04 tháng 05 năm 2020                   
ThứBuổiTiết             Lớp 1A
GVCN:  Huỳnh Thị Duyên
 Lớp 1B
GVCN: Phạm Thị Bắc
                    
Môn học/(tên GV)Môn học/(tên GV)                    
Thứ 2Sáng1Chào cờChào cờ                    
2ToánToán                   Tiếng Việt
3Tiếng ViệtTiếng Việt                   Tiếng Việt
4Tiếng ViệtTiếng Việt                   Tiếng Việt
Chiều1TCTViệtThủ công                   Tiếng Việt
2TCToánMĩ thuật                   Tiếng Việt
3TCTViệtNhạc                   Tiếng Việt
Thứ 3Sáng1Tiếng ViệtThể dục                   Tiếng Việt
2Tiếng ViệtĐạo đức                   Tiếng Việt
3ToánTiếng Việt                   Tiếng Việt
4Thủ côngTiếng Việt                   Tiếng Việt
Chiều1TCTViệtTCToán                   Toán
2TCToánTCTViệt                   Toán
3TCTViệtTCTViệt                   Toán
Thứ 4Sáng1Tiếng ViệtToán                   Toán
2Tiếng ViệtTN-XH                   Đạo đức
3TCToánTiếng Việt                   TN-XH
4Mĩ thuậtTiếng Việt                   Nhạc
Chiều1TCTViệtTCToán                   Mĩ thuật
2TCTViệtTCTViệt                   Thủ công
3Thể dụcTCTViệt                   Thể dục
Thứ 5Sáng1Tiếng ViệtTiếng Việt                   HĐNGLL
2Tiếng ViệtTCToán                    
3ToánTiếng Việt                    
4Đạo đứcHĐNGLL                    
Chiều1TN-XHToán                    
2NhạcTCTViệt                    
3HĐNGLLTCTViệt                    
Thứ 6Sáng1Tiếng ViệtToán                    
2ToánTiếng Việt                    
3Tiếng ViệtTiếng Việt                    
4SHTTSHTT                    
Chiều1                     Toán
2                     Toán
3                      
                   T.số tiết dạy/tuần  00                    
                         
Tổng số tiết dạy: 0tiết                    
TRƯỜNG TH - THCS NGUYỄN DU                     
THỜI KHÓA BIỂU, NĂM HỌC 2019-2020LỚP 2                   
                           Áp dụng từ ngày: 04 tháng 05 năm 2020                   
ThứBuổiTiếtLớp 2A
GVCN:Trần Thị Hương
Lớp 2B
GVCN: Trần Thị Thủy
Lớp 2C
GVCN: Nguyễn Thị Thanh Hương
                   
Môn học/(tên GV)Môn học/(tên GV)Môn học/(tên GV)                   
Thứ 2Sáng1Chào cờChào cờChào cờ                   
2ToánToánToán                   
3Tiếng ViệtTiếng ViệtTiếng Việt                   
4Tiếng ViệtTiếng ViệtTiếng Việt                   
Chiều1Tiếng ViệtTCTViệtTCToán                   
2Tiếng ViệtTCToánTiếng Việt                   
3TCToánĐạo đứcTCTViệt                   
Thứ 3Sáng1ToánToánToán                   
2Tiếng ViệtTiếng ViệtTiếng Việt                   
3Tiếng ViệtMĩ thuậtThủ công                   
4Mĩ thuậtTiếng ViệtTiếng Việt                   
Chiều1Tiếng ViệtTCTViệtTCToán                   
2TCTViệtNhạcTCTViệt                   
3TCToánThể dụcTiếng Việt                   
Thứ 4Sáng1Thể dụcThể dụcMĩ Thuật                   
2ToánTiếng ViệtToán                   
3Tiếng ViệtTiếng ViệtTiếng Việt                   
4Tiếng ViệtToánTiếng Việt                   
Chiều1TCTViệtTCToánNhạc                   
2TCToánTCTViệtHĐNGLL                   
3NhạcTiếng ViệtTCTViệt                   
Thứ 5Sáng1Thể dụcTiếng ViệtThể dục                   
2ToánToánTiếng Việt                   
3HĐNGLLThủ CôngToán                   
4Đạo đứcHĐNGLLTN-XH                   
Chiều1TCTViệtTCToánTCToán                   
2TCToánTCTViệtTCToán                   
3Thủ CôngTCToánTCTViệt                   
Thứ 6Sáng1TCTViệtTiếng ViệtThể dục                   
2ToánToánToán                   
3TN-XHTN-XHĐạo đức                   
4SHTTSHTTSHTT                   
Chiều1                      
2                      
3                      
                   T.số tiết dạy/tuần  000                   
                         
Tổng số tiết dạy: 0tiết                    
TRƯỜNG TH - THCS NGUYỄN DU                     
THỜI KHÓA BIỂU, NĂM HỌC 2019-2020LỚP 3                   
                           Áp dụng từ ngày: 04 tháng 05 năm 2020                   
ThứBuổiTiếtLớp 3A
GVCN:Vi Thị Vân Oanh
Lớp 3B
GVCN: Lương Thị Hạnh
Lớp 3C
GVCN:Nguyễn Thị Xuân Hồng
                   
Môn học/(tên GV)Môn học/(tên GV)Môn học/(tên GV)                   
Thứ 2Sáng1Chào cờChào cờChào cờ                   
2Tiếng AnhTiếng ViệtTiếng Việt                   
3ToánTiếng AnhToán                   
4Tiếng ViệtToánTiếng Anh                   
Chiều1TN-XHTin họcTiếng Việt                   
2Tiếng ViệtTiếng ViệtTiếng Việt                   
3Tiếng ViệtTiếng ViệtTN-XH                   
Thứ 3Sáng1Thể dụcMĩ thuậtTiếng Việt                   
2Mĩ thuậtTiếng ViệtThể dục                   
3Tiếng ViệtToánToán                   
4ToánTiếng ViệtTiếng Việt                   
Chiều1Tiếng ViệtTiếng AnhTin học                   
2Tiếng ViệtTin họcTiếng Anh                   
3Tiếng AnhThể dụcMĩ thuật                   
Thứ 4Sáng1ToánToánToán                   
2Thủ côngThủ côngThủ công                   
3Tiếng ViệtHĐNGLLTiếng Việt                   
4NhạcTiếng ViệtTiếng Việt                   
Chiều1Tin họcTiếng AnhĐạo đức                   
2TCToánTCTViệtTiếng Anh                   
3Tiếng AnhTN-XHThể dục                   
Thứ 5Sáng1ToánThể dụcTiếng Anh                   
2TN-XHTiếng AnhToán                   
3Tiếng AnhToánHĐNGLL                   
4HĐNGLLĐạo đứcTN-XH                   
Chiều1Tin họcTN-XHTCTViệt                   
2TCTViệtTiếng ViệtTin học                   
3Thể dụcTCToánTCToán                   
Thứ 6Sáng1ToánToánToán                   
2Tiếng ViệtTiếng ViệtNhạc                   
3Đạo đứcNhạcTiếng Việt                   
4SHTTSHTTSHTT                   
Chiều1                      
2                      
3                      
                   T.số tiết dạy/tuần  000                   
                         
Tổng số tiết dạy: 0tiết                    
TRƯỜNG TH - THCS NGUYỄN DU                     
THỜI KHÓA BIỂU, NĂM HỌC 2019-2020LỚP 4                   
                           Áp dụng từ ngày: 04 tháng 05 năm 2020                   
ThứBuổiTiếtLớp 4A
GVCN:Trịnh Thị Triệu
Lớp 4B
GVCN:Lê Thị Tĩnh
                    
Môn học/(tên GV)Môn học/(tên GV)                    
Thứ 2Sáng1Chào cờChào cờ                    
2Tiếng ViệtToán                    
3Tin họcTiếng Việt                    
4ToánTiếng Việt                    
Chiều1Tiếng ViệtKhoa                    
2KhoaTin học                    
3Sử ĐịaTiếng Anh                    
Thứ 3Sáng1ToánSử Địa                    
2Tiếng ViệtTiếng Anh                    
3Kĩ thuậtTiếng Việt                    
4KhoaToán                    
Chiều1Tiếng ViệtKhoa                    
2Thể dụcTiếng Việt                    
3Tiếng AnhTiếng Việt                    
Thứ 4Sáng1Tiếng ViệtTiếng Anh                    
2Tiếng ViệtMĩ thuật                    
3Tiếng AnhToán                    
4ToánTiếng Việt                    
Chiều1Đạo đứcTiếng Anh                    
2TCTViệtNhạc                    
3Tiếng AnhTin học                    
Thứ 5Sáng1Thể dụcThể dục                    
2Mĩ thuậtToán                    
3Tiếng ViệtKĩ thuật                    
4ToánTiếng Việt                    
Chiều1NhạcTCTViệt                    
2Tiếng AnhSử Địa                    
3Tin họcThể dục                    
Thứ 6Sáng1Sử ĐịaToán                    
2Tiếng ViệtĐạo đức                    
3ToánTiếng Việt                    
4HĐNGLLHĐNGLL                    
Chiều1SHTTSHTT                    
2                      
3                      
                   T.số tiết dạy/tuần  00                    
                         
Tổng số tiết dạy: 0tiết                    
TRƯỜNG TH - THCS NGUYỄN DU                     
THỜI KHÓA BIỂU, NĂM HỌC 2019-2020LỚP 5                   
                           Áp dụng từ ngày: 04 tháng 05 năm 2020                   
ThứBuổiTiếtLớp 5A
GVCN: Nguyễn Thị Vinh
Lớp 5B
GVCN: Đinh Thị Bích Hoa
Lớp 5C
GVCN: Hoàng Thị Tuyên
                   
Môn học/(tên GV)Môn học/(tên GV)Môn học/(tên GV)                   
Thứ 2Sáng1Chào cờChào cờChào cờ                   
2Tin họcToánToán                   
3Tiếng ViệtTiếng ViệtTiếng Việt                   
4ToánTiếng ViệtTin học                   
Chiều1NhạcTiếng AnhĐạo đức                   
2Tiếng AnhNhạcTiếng Việt                   
3Thể dụcTin họcTiếng Anh                   
Thứ 3Sáng1Tiếng ViệtTin họcToán                   
2Tiếng ViệtTiếng ViệtTiếng Việt                   
3Tiếng AnhToánTiếng Việt                   
4ToánTiếng AnhTiếng Việt                   
Chiều1Tiếng AnhTiếng ViệtNhạc                   
2Tiếng ViệtKhoaTiếng Anh                   
3Tiếng ViệtSử ĐịaTin học                   
Thứ 4Sáng1Thể dụcTiếng ViệtToán                   
2KhoaToánTiếng Việt                   
3ToánMĩ thuậtKhoa                   
4Sử ĐịaKhoaTiếng Anh                   
Chiều1Đạo đứcĐạo đứcKhoa                   
2Tin họcTiếng ViệtTiếng Việt                   
3Tiếng ViệtSử ĐịaThể dục                   
Thứ 5Sáng1Mĩ thuậtThể dụcTiếng Anh                   
2KhoaTiếng AnhToán                   
3ToánToánMĩ thuật                   
4Tiếng ViệtTiếng ViệtSử Địa                   
Chiều1Tiếng AnhTiếng ViệtKĩ thuật                   
2Sử ĐịaKĩ thuậtSử Địa                   
3Kĩ thuậtTiếng AnhThể dục                   
Thứ 6Sáng1Tiếng ViệtThể dụcTiếng Việt                   
2ToánToánToán                   
3SHTTHĐNGLLHĐNGLL                   
4HĐNGLLSHTTSHTT                   
Chiều1                      
2                      
3                      
                   T.số tiết dạy/tuần  000                   
                         
Tổng số tiết dạy: 0tiết                    
                         
                         
Tổng tiết dạy 5 khối0tiết                    
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 6
Tháng 08 : 97
Năm 2020 : 6.367